top of page
Depositphotos_16232117_XL.jpg

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van
VZW Dansarte
8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer 
0828.013.279


Ons beleid
Je persoonlijke gegevens, je deelt ze met ons zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we bepaalde informatie van je vragen en op welke manier we deze verkrijgen en gebruiken.
Lees dit beleid aandachtig want het bevat essentiële informatie over hoe uw
persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer we verwijzen naar persoonsgegevens, bedoelen we de informatie die je aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mail, telefoonnummer, maar ook de lessen die je volgt of e-mails die je naar ons hebt verstuurd. Door het verstrekken van deze gegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit beleid en ga je hier uitdrukkelijk mee akkoord.
Heb je na het lezen van dit beleid nog vragen? Laat het ons zeker weten via
info@dance-control.be

 

 1. Welke gegevens worden verwerkt? 
  Alle gegevens die gevraagd worden in het inschrijvingsformulier worden bewaard en verwerkt. Hier gaat het dus om je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Alsook jullie keuze van danslessen voor het semester of volledig dansjaar. 

 2. Waar krijgt of verzamelt je organisatie de gegevens? 
  Deze gegevens verkrijgen wij door het inschrijvingsformulier die je zelf invult. Je bent niet verplicht om deze gegevens vrij te geven, maar zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet verlenen. Indien je dus gegevens weigert mee te delen aan onze organisatie wordt het onmogelijk om deel uit te maken van onze organisatie. Je bent ook als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

 3. Waarom worden deze gegevens bewaard? 
  Deze gegevens worden bewaard om onze diensten goed te kunnen laten verlopen. Wij moeten weten wie er in onze les staat en voor welke les die persoon heeft gekozen. Telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt om communicatie naar onze leerlingen en ouders/voogd vlot te laten verlopen. Ook vraagt onze verzekering bepaalde gegevens van ons om leerlingen volledig te verzekeren. 

 4. Wie verwerkt in je organisatie de gegevens en krijgt hier toegang toe? 
  Om jouw gegevens goed te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot deze gegevens aan 
  onze werknemers. Binnen onze organisatie zijn deze gegevens alleen toegankelijk voor personen die daarvoor in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Dansdocenten krijgen enkel toegang tot jullie naam en telefoonnummer. Dit krijgen zij aan de hand van een aanwezigheidslijst. Dansdocenten krijgen toegang tot jullie telefoonnummer om ouders/voogd te kunnen contacteren indien nodig. Ook de persoon die de technische ondersteuning verzorgt van ons inschrijvingssysteem kan deze gegevens zien.

 5. Hoe worden gegevens extern uitgewisseld?
  Occasioneel hebben andere organisaties gegevens nodig om ook hun diensten vlot te 
  kunnen laten verlopen. Zoals eerder vermeld is dit de organisatie die onze verzekering in orde brengt . Ook organisaties die danswedstrijden en dansworkshops organiseren waaraan wij willen participeren hebben persoonsgegevens nodig van leerlingen. Uiteraard wordt er nooit meer gedeeld dan nodig is. 

 6. Wat wordt precies hoe, waar en hoe lang bewaard? 
  D
  e persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en vzw Dansarte. Deze gegevens worden bewaard in een database beveiligd met een wachtwoord. 

 7. Hoe faciliteer je de uitoefening van de rechten van betrokkenen? 
  Jullie, de betrokkenen, hebben ook enkele rechten in dit privacybeleid.

 • Recht van toegang en inzage
  Je hebt het recht om op elke moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet te delen met ons.. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgevens bepaalde diensten onmogelijk worden.

 • Recht van verzet
  Je beschikt over het recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

 • Recht van vrije gegevensoverdracht 
  Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door vzw Dansarte verwerkt worden in gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

 • Recht van intrekking van de toestemming 
  Voor zover de werking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. 

 • Uitoefening van uw rechten. 
  Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar
  vzw Dansarte
  ADRES
  In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal vzw Dance-Control zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. 

 • Recht om klacht in te dienen
  Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  Tel +32(0)2 274 48 00
  Fax +32 (0)2 274 4 35
  e-mail: commission@privacycommission.be

bottom of page